top of page

Restitutiepolis


Kiezen naar welke erkende zorgverlener je toegaat en hiervoor 100% vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekeraar? Dit kan zeker. Hiervoor is de restitutiepolis in het leven geroepen. Wat is nu precies een restitutiepolis?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, kies je voor een basisverzekering met eventueel een aanvullend pakket. Zorg vanuit GGZ IJssel-Berkel wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Met de aanvullende pakketten (vergoeding voor bijvoorbeeld tandarts, brillen) hebben wij niet te maken.

Een basispolis is een zogenaamde natura- of budgetpolis óf een restitutiepolis. Bij de natura/budgetpolis bepaalt de verzekeraar bij welke zorgverlener je terecht kunt. Zij hebben hiertoe contracten met onder andere de meeste grotere instellingen afgesloten. De restitutiepolis met inbegrip van de GGZ kost weliswaar wat meer per maand; je kunt wel zélf bepalen naar welke zorgverlener je gaat, waarbij de verzekering 100% vergoedt.

Voor zorg vanuit GGZ IJssel-Berkel ben je dan ook het beste af met een restitutiepolis. Voordelen van GGZ zonder contracten

Binnen GGZ IJssel-Berkel kiezen wij heel bewust voor het zogenaamde contractvrij werken. Wij hebben om verschillende redenen geen contracten met verzekeraars afgesloten. Samengevat willen wij kunnen kiezen voor maatwerk, kwaliteit en bescherming van persoonsgegevens. GGZ IJssel-Berkel staat voor kwaliteit. We willen het beste geven wat we hebben en die behandeling bieden die aansluit op jouw hulpvraag in plaats van beperkt worden in de keuze en/of duur van behandeling en behandeling veelal uit moeten voeren aan de hand van protocollen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we betrouwbaar zijn en dat je als cliënt zeker bent dat persoonlijke gegevens alleen bij ons bekend zijn. We willen dan ook niet verplicht zijn jouw gegevens te delen en vast te leggen in digitale systemen. Je kunt meer over onze motivatie om contractvrij te werken lezen de volgende pagina: https://www.ggzijsselberkel.nl/contractvrije-psychologen Waar vind ik een goede restitutiepolis voor 2024?

Het loont de moeite om voor 2024 te kijken voor welk type verzekering je kiest. De restitutiepolis waar de GGZ is inbegrepen geeft recht op vergoeding van zorg waarbij je zélf kiest naar welke zorgverlener je gaat. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding die altijd 100% is. Ook wanneer je in 2023 een restitutiepolis hebt, is het zinvol om te controleren of de voorwaarden in 2024 nog dezelfde zijn. Polissen kunnen namelijk ieder jaar worden aangepast. Hoewel hier geen rechten aan kunnen worden ontleend, wijzen wij graag op de website https://contractvrijepsycholoog.nl. Hier zijn medio november 2023 de verschillende polissen voor 2024 op rij gezet in een Excel-bestand, waarbij helder wordt aangegeven wat de zuivere restitutiepolissen zijn met inbegrip van de GGZ. "Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom."

Abert Einstein

68 weergaven

Komentarze


bottom of page