top of page
20210916_131527_resized.jpg

Margo Dedert

Regiebehandelaar, GZ-psycholoog, Psychotherapeut

Cognitief gedragstherapeut VGCt en Schematherapeut

 

Achtergrond en luisterkracht

Het werkend pad van Margo liep langs verschillende settings, waar zij mensen zag met uiteenlopende hulpvragen. Inmiddels is zij jaren verder en ervaring, kennis, opleidingen en technieken wijzer. Constante factoren zijn echter altijd geweest: haar vermogen te luisteren naar wat gezegd wordt, maar vaker naar wat (nog) niet gezegd wordt. Daarnaast het besef dat u de moed heeft gevonden aan te kloppen en haar oprechte intentie u en uw klachten binnen uw context te willen begrijpen.

Voor Margo is het contact, de (cliëntgerichte) therapeutische relatie, het uitgangspunt binnen haar behandelingen, waarbinnen zij o.a. schematherapie en traumaverwerkingstechnieken (met name EMDR) toepast. Problematiek waar Margo veel ervaring mee heeft: depressie, rouw, angst, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. 

Ruimte voor eigenheid

"Mensen die ik in m'n kamer mag ontmoeten en met wie ik een periode in hun leven mee mag lopen zijn vroeger vaak onvoldoende gezien en erkend in wie ze zijn, hun wensen, verlangens en behoeften, waardoor contact maken met wat zich van binnen afspeelt onvoldoende aan bod is gekomen. Ruimte voor het eigen unieke zijn is beperkt gebleven.  

Dat wat zich van binnen afspeelt is echter leidend voor het goed voor het zelf kunnen zorgen, contact met de ander en het vorm en richting geven aan het leven. Niemand anders kan dat namelijk beter dan de mens voor zichzelf, mits deze mens contact met zichzelf heeft en de regie voert."  

Regie herwinnen

Margo loopt graag met u mee en helpt om weer regie te krijgen waar u deze (nog) niet heeft. Vanuit haar expertise en mens-zijn onderzoekt ze waar u tegenaan loopt, last van heeft en waar dit mogelijk door gekomen is. Inzicht en begrip gaan zo samen met groei, verandering, acceptatie of omgaan met dat wat niet veranderd kan worden. "Mijns inziens is het in uw proces van groot belang om te gaan begrijpen waarom u juist nu hier bent met uw vraag, die leidend is voor de stappen die we in overleg zullen zetten. Mijn uitgangspunt hierbij is altijd het contact met u." 

Integer, Rotterdamse directheid en humor

"Persoonlijke eigenschappen die mij toegeschreven worden door anderen en/of mijzelf: analytisch, nieuwsgierig, eerlijk, confronterend, integer, sensitief, zonder oordeel en met een dosis Rotterdamse directheid en humor." 

GGZ IJssel-Berkel

"Autonomie, verbinding, kijken naar de unieke mens, integriteit en met elkaar kunnen doen wat 'nodig' is, zijn voor mij wezenlijke uitgangspunten die ik vind binnen het bijzonder fijne team van GGZ IJssel-Berkel."

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Margo's diploma's en kwalificaties vindt u hier.

 

20230908_140427_edited.jpg
Calm Sea

Mijn diploma's en kwalificaties

Ervaring waar je op kunt bouwen

Diploma's

  • Psychotherapeut (RINO Groep) (BIG 79913055316)

  • GZ-psycholoog (BIG 59913055325)

  • Cognitief gedragstherapeut VGCt (Lidnummer 008775)

  • Basis -en vervolgopleiding EMDR voor psychotrauma

  • Vrije Universiteit Amsterdam (Klinische psychologie met accent neuropsychologie)

  • Psychologie Universiteit Leiden

Kwalificaties

  • Schematherapeut 

  • Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP (Lidnummer: 4384591)

  • Lid NVGzP/NIP (relatienummer 239732)

bottom of page