top of page
strand

Klachten en geschillen

Klachten- en geschillenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).


U bespreekt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar. Soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van uw behandelaar. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt GGZ IJssel-Berkel gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, via de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LvvP) bij wie GGZ IJssel-Berkel is aangesloten. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient u eerst het klachtformulier in te vullen. Dit vind u in de onderstaande link.

U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt.

Klachtenformulier

Klachten- en geschillenregeling

Tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 


Adres:
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

bottom of page