top of page
wild Flowers

Intakeprocedure

Verwijzing

Wanneer u klachten heeft is uw huisarts vaak de persoon met wie u dit deelt. Hij of zij zal een inschatting maken van de hulp die wenselijk is en stelt een verwijsbrief op die nodig is wanneer u voor vergoede zorg in aanmerking wilt komen.

Eerste contact

Wanneer u belt of een e-mail stuurt krijgt u in eerste instantie contact met Audrey de Jong of Erik van Zalk die uitleg geven, uw eerste vragen beantwoorden en uw aanmelding in orde maken. Audrey de Jong, regiebehandelaar binnen GGZ IJssel-Berkel neemt contact met u op en nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek/intake.

Intakegesprekken

Naast wederzijds kennismaken bestaat een belangrijk deel van de intakefase uit onderzoek en het stellen van een diagnose. Dit is in de regel één tot drie gesprekken. Ook wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen die ons helpen een beeld van uw situatie te vormen. 

Diagnose
De uitkomsten van deze intakefase en de diagnose worden door de regiebehandelaar met u doorgesproken, waarbij u helder krijgt:  

  • wat volgens ons de oorzaak van uw klachten is (de diagnose);

  • welke behandeling wij voorstellen en wie die uit gaat voeren (dat kunnen meerdere hulpverleners zijn);

  • de ingeschatte behandelduur.

Ook bespreken we:

  • of u zichzelf in de diagnose herkent en hierachter kunt staan;

  • of u het eens bent met de voorgestelde behandeling en de behandeldoelen.

Behandelplan

Zowel de diagnose als de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, met heldere en realistische doelen, waarna de behandeling zal starten. Binnen GGZ IJssel-Berkel volgt behandeling aansluitend aan de intakeprocedure. 

Wanneer u het niet eens bent met de voorgestelde behandeling, dan kunt u dat met uw regiebehandelaar bespreken. Wij hechten waarde aan een goede samenwerking en vinden het belangrijk dat u achter uw behandelplan kunt staan. Samen zoeken we dan graag naar een alternatief dat aansluit bij uw wensen. 


Met uw behandelaar bepaalt u wanneer u samen de behandeling evalueert.

Kopie van het behandelplan 
GGZ IJssel-Berkel hecht waarde aan transparantie. U ontvangt daarom een kopie van uw behandelplan. 

Informeren van verwijzer, huisarts
Wij laten degene die u heeft verwezen (vaak de huisarts) schriftelijk weten dat u contact met ons heeft, of wij u gaan behandelen, wat de diagnose is, welke behandeling wij gaan starten en wie uw behandelaar is. Mocht u dit om redenen niet willen, laat dit uw regiebehandelaar dan weten, zodat wij dit vast kunnen leggen.


bottom of page