top of page
Enjoying the Sunset

Affect Phobia Therapy

Gevoelens en emoties

Gevoelens en emoties helpen ons in actie te komen, keuzes te maken. Ze geven richting aan ons handelen en kleur aan ons leven. Wanneer echter door ervaringen vanuit het verleden geleerd is dat gevoelens beangstigend zijn, dat je overweldigd wordt door wat er wordt ervaren of dat bepaalde gevoelens er niet mogen zijn, dan kun je bang worden voor deze ervaringen.

 

Angst voor gevoelens

Wanneer door angst deze gevoelens onderdrukt worden, spreken we van emotie- of affectfobie. Helaas verdwijnt met het onderdrukken van deze gevoelens ook spontaniteit en levenslust. Er kan sprake zijn van spanningen, energieverlies, somberheid, onrust, vermoeidheid of vage lichamelijke klachten en er kan ontevredenheid ontstaan over werk of relaties waarin we ons niet durven laten gelden.

Affect Phobia Therapy

In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. Binnen GGZ IJssel-Berkel is psychotherapeut Harry de Dobbelaere gespecialiseerd in deze vorm van behandelen. 

Voor wie?

Affectfobie therapie kan nuttig zijn bij verschillende diagnoses en situaties waarbij emotionele problemen een rol spelen. Het is belangrijk op te merken dat het niet specifiek gericht is op een bepaalde diagnose, maar eerder op het omgaan met emoties. Het kan passend zijn voor mensen met:

  1. Angststoornissen: Mensen met angststoornissen kunnen baat hebben bij affectfobie therapie, omdat angst vaak gepaard gaat met emotionele spanning en moeite met het uiten of omgaan met emoties.

  2. Depressie: Affectfobie therapie helpt bij het toelaten én omgaan met bijkomende emoties en het herstellen en terugvinden van een gezonde emotionele balans.

  3. Traumagerelateerde stoornissen: Affectfobie therapieondersteunt bij het leren reguleren van deze emoties en het verminderen van overweldigende reacties.

  4. Persoonlijkheidsstoornissen: weer te maken hebt met een persoonlijkheidsstoornis is het in de regel bijzonder lastig zijn om emoties te ervaren of ermee om te gaan. Affectfobie therapie helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden voor emotionele regulatie.

  5. Stress- en spanningsgerelateerde problemen: Deze therapie helpt bij het ontwikkelen van gezonde coping-mechanismen.

bottom of page