top of page
Enjoying the Sunset

Affect Phobia Therapy

Gevoelens en emoties

Gevoelens en emoties helpen ons in actie te komen, keuzes te maken. Ze geven richting aan ons handelen en kleur aan ons leven. Wanneer echter door ervaringen vanuit het verleden geleerd is dat gevoelens beangstigend zijn, dat je overweldigd wordt door wat er wordt ervaren of dat bepaalde gevoelens er niet mogen zijn, dan kun je bang worden voor deze ervaringen.


Angst voor gevoelens

Wanneer door angst deze gevoelens onderdrukt worden, spreken we van emotie- of affectfobie. Helaas verdwijnt met het onderdrukken van deze gevoelens ook spontaniteit en levenslust. Er kan sprake zijn van spanningen, energieverlies, somberheid, onrust, vermoeidheid of vage lichamelijke klachten en er kan ontevredenheid ontstaan over werk of relaties waarin we ons niet durven laten gelden.

Affect Phobia Therapy

In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affectfobietherapie heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren. Binnen GGZ IJssel-Berkel is psychotherapeut Harry de Dobbelaere gespecialiseerd in deze vorm van behandelen. 

bottom of page