top of page
Wanderluster

Psycho-neuro-immunologie (PNI)

Psycho-neuro-immunologie

PNI is een wetenschapsgebied dat kennis uit de psychologie, neurologie (zenuwstelsel) en immunologie (hormoonstelsel) 

met elkaar verbindt. 

Epigenetica

Wij zijn niet onze genen. Integendeel; we hebben hier juist enorm veel invloed op. Voor geestelijke en lichamelijke gezondheid is de invloed van de omgeving op de genen van veel groter belang dan onze genen zelf. Hoe en óf genen tot uitdrukking komen wordt voor het grootste deel bepaald door deze omgeving (demografie, temperatuur, hoeveelheid licht, blootstelling aan gevaar, stress, voeding, leefstijl, sociale context, ingrijpende ervaringen, werking immuunsysteem et cetera). Het wetenschappelijke vakgebied dat deze omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie bestudeert, wordt epigenetica genoemd.

Klinische psycho-neuro-immunologie

Deze kennis over de interacties tussen lichamelijke, psychologische en sociale factoren betrekken wij in onze behandeling als wij op zoek gaan naar oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang van uw klachten.

bottom of page