top of page
Mushroom

Online therapie

Online traject

Het is bij ons mogelijk een volledig behandeltraject online te volgen. Dit geldt zowel voor de basis ggz (BGGZ) als de specialistische ggz (SGGZ) vanaf de leeftijd van 18 jaar. Lees meer over onze doelgroep en uitsluitingscriteria.

Werkwijze online behandelen

Als tijdens een online intake blijkt dat een (intensief) online behandeltraject aan kan sluiten, dan gaan we voor deze vorm van behandelen, waarbij we gebruik maken van de nieuwste digitale technieken, zoals beeldbellen, chatten en diverse online CGT, schematherapeutische en transdiagnostische behandelmodules als bijvoorbeeld leefstijlinterventies. Ook wanneer EMDR de aangewezen interventie is, kan dit prima online, waarbij we gebruik maken van een speciaal voor dit doel ontworpen platform.

Deze manier van behandelen biedt maximale flexibiliteit in tijd en locatie. Het enige dat nodig is, is een stabiele internetverbinding. 

Wachttijd Specialistische GGZ en basis GGZ online vanaf 18 mei 2024. U kunt zich aanmelden. De verwachte wachttijd voor online behandeling is 0-2 weken.

Wanneer de aanmelding rond is, wordt op korte termijn een eerste intakegesprek gepland. Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld, waarna aansluitend de behandeling zal starten. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier en onze algemene voorwaarden. Als dit is ingevuld en aangeleverd met de benodigde documenten als verwijsbrief en ID bij de praktijk, is uw aanmelding definitief.

Online behandelvormen

Wij maken uitsluitend gebruik van door de empirie bewezen werkzame behandelvormen. Naast psychologische interventies en psychotherapie betrekken wij ook leefstijl bij de behandeling. Het aanbod is volledig digitaal; het herstel wordt maximaal digitaal begeleid. Snelle toeleiding naar zorg en efficiënte en op u als persoon afgestemde behandeling. De eigen regie en autonomie wordt optimaal ondersteund. U vindt uitgebreidere informatie over de door ons toegepaste methodieken en therapievormen onder 'Behandelingen' in het menu. 

bottom of page