top of page
Quality time

ACT

Acceptance and Commitment Therapy

In deze nieuwe vorm van gedragstherapie leert u om energie te steken in zaken die u kunt beïnvloeden in plaats van proberen controle te krijgen over zaken die niet direct te beïnvloeden zijn zoals emoties of gedachten. Dit vraagt een accepterende houding en verandering in de richting van persoonlijke waarden.


Vechten tegen het onvermijdelijke

Vechten tegen dat wat onvermijdelijk is, gaat uiteindelijk ten koste van waardevol leven. Met deze vorm van therapie leert u hoe u weer psychologische flexibiliteit kunt ontwikkelen.

Waardevol leven

Empirisch onderzoek laat zien dat ACT een effectieve behandelvorm is bij diverse psychische en lichamelijke (vaak chronische) klachten. Naast acceptatie en het verhelderen van waarden, leert u hoe u cognities (overtuigingen, gedachten) en gedrag kunt scheiden, raakt u eigen met mindfulness, leert u hoe u samenhangt met de omgeving (uw problemen zijn niet wie u bent) en ervaart u hoe u toegewijd actie kunt nemen om het leven in die richting om te buigen zoals u dat voor ogen heeft.

Kern van ACT

Kortom: accepteer wat u toch niet kunt veranderen en zoek verbinding met dat datgene wat u energie of voldoening geeft.

bottom of page