top of page
Image by Emiel Schalck

Britta de Waal

Psychomotorisch therapeut (PMT)

Eerlijke, soms confronterende spiegel

"De mensen die mij goed kennen omschrijven me als gevoelig en stoer, ijverig en perfectionistisch, begripvol en lief, maar met mijn hart op m’n tong. De pure versie van mezelf. Ik vind het belangrijk om overal waar ik ben mezelf te zijn, ook als dat betekent dat dat soms kwetsbaar voelt. Op een aantal momenten in mijn leven was ik zelf degene die hulp nodig had om verder te komen. Daardoor ken ik ook de andere kant van hulpverlening en weet ik hoe het kan zijn en voelen om hulp te vragen. Ik wil graag bijdragen aan het helpen van mensen zoals ik zelf ook geholpen zou willen worden.

Warmte, gelijkwaardigheid, veiligheid en een eerlijke (soms confronterende) spiegel. Ik vind het belangrijk dat mensen voelen dat ze een keuze hebben. Een keuze om op een bepaalde manier met situaties om te gaan en een keuze om je eigen weg te bewandelen. In het contact met mensen is voor mij het iemand écht zien en horen, zonder te veroordelen heel belangrijk. Ik wil dat jij het gevoel hebt dat je altijd jezelf mag zijn en ik wil je de ruimte geven om te bloeien en je sterk te voelen, fysiek en mentaal."

 

Ervaringen die raken

De kracht van psychomotorische therapie is dat men niet om de ervaring heen kan. Een situatie nabootsen, een lichaamsgerichte oefening of iets doen in de interactie met de ander, dat doet áltijd iets met je. Een bepaald gevoel komt naar boven, misschien ga je je anders opstellen ten opzichte van de ander of reageren zonder erover na te denken. De ervaring van een situatie die zich heeft voorgedaan of de ervaring in de PMT-sessie vormt de basis voor het gesprek met Britta. 

 

Psychomotore therapie

Tijdens de behandelsessies reikt Britta bewegingsgerichte en/of lichaamsgerichte ervaringen aan, aansluitend bij de hulpvraag en de behandeldoelen. Er wordt een actief leerproces en bewustwording bij de cliënt in gang gezet.

Bij psychomotorische therapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door bewegingsgerichte (sport/spel) en lichaamsgerichte oefeningen (bijv. ontspanning, mindfulness, focussing) kom je als cliënt letterlijk in beweging of sta je juist stil bij de ervaring.

Zo leert iemand om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen (verbinding denken-voelen-handelen).  Vervolgens wordt er geoefend en geëxperimenteerd om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

 

GGZ IJssel Berkel; mogelijkheden binnen en buiten

De visie en missie van GGZ IJssel Berkel sluiten aan bij de holistische visie die Britta heeft. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is dan ook niet meer dan logisch dat zij geïntegreerd behandeld worden.

De locatie van de praktijk, grenzend aan bos en natuur, leent zich daarbij uitstekend voor het aanbieden van psychomotorische therapie. De behandeling kan zowel binnen als buiten plaatsvinden, afhankelijk van de hulpvraag, de doelen en de mogelijkheden die iemand heeft.

 

 

.

 

 

 

Profile photo of Britta de Waal_edited.j
Calm Sea

Mijn diploma's en kwalificaties

Ervaring waar je op kunt bouwen

Diploma's en Kwalificaties

  • Psychomotorische Therapie & Bewegingsagogie (PMT) Hogeschool Windesheim Zwolle;

  • Sport en Bewegingseducatie (SBE) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nijmegen;

  • Fitnesstrainer A & B;

  • EHBO diploma.

Beroepsverenigingen

  • Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (vakgroep voor psychosociaal en maatschappelijk werk/VPMW) | NFG en hiermee voorzien van ondersteuning en correcte afhandeling van klachten volgens de WKKGZ waarbij er de mogelijkheid is met een vertrouwenspersoon te spreken;

  • Federatie Vaktherapeutische Beroepen | FVB.

bottom of page