top of page
Potato Sack Race

Schematherapie

Wat zijn schema's?

Schema's zijn vaste patronen van doen, denken, voelen en reageren en ontstaan in de kindertijd. Zij worden disfunctioneel wanneer u als kind niet (voldoende) bent vervuld in (één of enkele van) de basisbehoeften:

  1. veiligheid, liefde en verbondenheid (een veilige band met andere mensen);

  2. afgebakende grenzen;

  3. autonomie en competentie (identiteitsontwikkeling);

  4. zelfexpressie (ontwikkelen van eigen talenten, stijl en creativiteit) en

  5. plezier en spel (uiten van emoties).


Onderliggende patronen

Bij schematherapie richt de behandeling zich niet specifiek op de actuele klacht, maar op de onderliggende denkpatronen en gedragspatronen die hieraan ten grondslag liggen en als een rode draad door het leven lopen.

Vereniging voor Schematherapie

Wij hechten waarde aan kwaliteit en maken gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om nauw betrokken te blijven en in onze behandeling gebruik te maken van de huidige ontwikkelingen, zijn wij lid van Nederlandse Vereniging voor Schematherapie: www.schematherapie.nl

bottom of page