top of page
Fietsen in the Woods

Leefstijlinterventies

Leefstijlgeneeskunde

Bij leefstijlgeneeskunde gaat het niet over symptoombestrijding, maar over het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaken van een aandoening om hier vervolgens de juiste aanpak voor in te zetten. Leefstijl blijkt aan de basis te staan van bijna alle chronische ziekten zoals diabetes, stress en depressies.


Persoonlijke aanpak

Het aanpassen van de leefstijl bestaat uit een combinatie van met elkaar samenhangende aspecten waarbij een persoonlijke aanpak de beste resultaten geeft. Maatwerk dus.

Biologie en psychologie

Binnen GGZ-IJssel-Berkel kijken we samen met u naar waar de meeste winst te halen valt. Vaak is dat in de eerste plaats op het gebied van voeding, ontspanning, slaap en beweging.

Naast deze meer biologische aspecten zijn psychologische aspecten bepalend. Denk aan het aanpassen van uw gedrag, betrekken van de omgeving, hanteren van stress, motivatie, volhouden van nieuw gedrag en omgaan met lastige momenten. 

bottom of page