top of page
Kersenboom

Verwijzing en wachttijd

Verwijzing

Wanneer u klachten heeft, is de huisarts in de regel de eerste die u hiermee bezoekt. Hij of zij maakt een inschatting van de mogelijkheden voor hulp of behandeling. In overleg met uw huisarts kan besloten worden u door te verwijzen voor psychologische of psychotherapeutische ondersteuning.

Voor zowel de BGGZ als de SGGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk, waarna een eerste afspraak gepland wordt.

Overzicht aanmeldproce

 1. Verwijsbrief: Een geldige verwijsbrief van uw huisarts of specialist is noodzakelijk om uw aanmelding te starten.

 2. Neem het Initiatief: Uw betrokkenheid is cruciaal. Na ontvangst van uw verwijsbrief vragen we u om zelf contact met ons op te nemen, via e-mail of telefoon. Dit is een belangrijke stap waarbij u actief deelneemt aan uw zorgtraject.

 3. Documenten en Procedure:

  • Na uw initiatief, tijdens ons eerste contact (telefonisch of via e-mail), ontvangt u van ons alle informatie over de vervolgstappen, inclusief welke documenten nodig zijn.

  • U ontvangt de volgende bijlagen: het aanmeldformulier, informatie over GGZ, en instructies voor het aanleveren van een kopie van uw zorgpas en ID.

  • Deze stap zorgt ervoor dat u volledig geïnformeerd bent over de aanmeldprocedure en wat er van u verwacht wordt.

 4. Verzekering en Vergoeding:

  • Wij informeren u over onze contractvrije werkwijze en het belang van een zuivere restitutiepolis, inclusief GGZ-dekking, voor volledige vergoeding.

  • U wordt aangemoedigd om voorafgaand aan uw aanmelding bij uw verzekeraar te controleren welke kosten vergoed worden. Dit helpt verrassingen te voorkomen en zorgt voor duidelijkheid over uw zorgtraject.

 5. Bevestiging Aanmelding: Zodra alle benodigde documenten bij ons binnen zijn en uw dossier compleet is, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding, waarbij we werken op volgorde van volledige aanmelding bij binnenkomst. 

 

Verwijsbrief huisarts of specialist

Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen, moet de verwijsbrief wettelijk de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:
 

 1. naam en adres, functie en AGB-code verwijzer;

 2. datum verwijzing (deze hoort vóór de eerste behandeldatum te liggen tot maximaal een half jaar;

 3. stempel en/of handtekening van de verwijzer/praktijk van de verwijzer;

 4. naam, adres, geboortedatum, BSN en inschrijfnummer bij de verzekering van de verzekerde;

 5. een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM-IV-/DSM-5 classificatie met eventueel de (vermoede) psychische DSM-IV/DSM-5-classificatie;

 6. een gerichte verwijzing naar de Basis GGZ (kortdurende behandeling) dan wel de Specialistische GGZ (langer durende behandeling).
   

Een format vind u onderstaand. Gebruik deze bestanden gerust of geef deze aan uw huisarts, bedrijfsarts of specialist:

Verwijsbrief huisarts format Word.

Verwijsbrief huisarts format PDF.

Uw huisarts kan een verwijzing ook direct beveiligd naar ons sturen via: ggzijsselberkel@zorgmail.nl.

Wachttijd Specialistische GGZ en basis GGZ vanaf 18 mei 2024: U kunt zich aanmelden. De verwachte wachttijd is op dit moment circa 8-12 weken. Voor online behandeling is direct ruimte.

Houdt u de website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Er is geen wachttijd tot behandeling. De behandeling start aansluitend aan de intake. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier en onze algemene voorwaarden. Als dit is ingevuld en aangeleverd met de benodigde documenten als verwijsbrief en ID bij de praktijk, is uw aanmelding definitief.

Zorgaanbieders zijn gehouden aan het op de website plaatsen van de volgende tekst:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

bottom of page