top of page
Kersenboom

Verwijzing en wachttijd

Verwijzing

Wanneer u klachten heeft, is de huisarts in de regel de eerste die u hiermee bezoekt. Hij of zij maakt een inschatting van de mogelijkheden voor hulp of behandeling. In overleg met uw huisarts kan besloten worden u door te verwijzen voor psychologische of psychotherapeutische ondersteuning.

Voor zowel de BGGZ als de SGGZ heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Vervolgens kunt u contact opnemen met de praktijk, waarna een eerste afspraak gepland wordt. Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen, moet de verwijsbrief wettelijk de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:
 

  1. naam en adres, functie en AGB-code verwijzer;

  2. datum verwijzing (deze hoort vóór de eerste behandeldatum te liggen tot maximaal een half jaar;

  3. stempel en/of handtekening van de verwijzer/praktijk van de verwijzer;

  4. naam, adres, geboortedatum, BSN en inschrijfnummer bij de verzekering van de verzekerde;

  5. een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM-IV-/DSM-5 classificatie met eventueel de (vermoede) psychische DSM-IV/DSM-5-classificatie;

  6. een gerichte verwijzing naar de Basis GGZ (kortdurende behandeling) dan wel de Specialistische GGZ (langer durende behandeling).
     

Een format vind u onderstaand. Gebruik deze bestanden gerust of geef deze aan uw huisarts, bedrijfsarts of specialist:

Verwijsbrief huisarts format Word.

Verwijsbrief huisarts format PDF.

Uw huisarts kan een verwijzing ook direct beveiligd naar ons sturen via: ggzijsselberkel@zorgmail.nl.

Wachttijd Specialistische GGZ en basis GGZ vanaf 26 oktober: wij nemen op dit moment geen nieuwe cliënten aan vanwege een cliëntenstop. Houdt u de website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Er is geen wachttijd tot behandeling. De behandeling start aansluitend aan de intake. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvangt u een aanmeldformulier en onze algemene voorwaarden. Als dit is ingevuld en aangeleverd met de benodigde documenten als verwijsbrief en ID bij de praktijk, is uw aanmelding definitief.

Zorgaanbieders zijn gehouden aan het op de website plaatsen van de volgende tekst:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

bottom of page