top of page

Stressproof

Stressproof
Dr. Mithu Storoni
260 pagina’s
ISBN 978 9463 190749
Uitgeverij Scriptum

Een boek dat lekker leest en veel, vaak originele invalshoeken heeft en oefeningen en strategieën aanreikt waarmee je chronische stress kunt ombuigen, of beter nog: voorkomen, dat is wat je in ieder geval in dit boek kunt vinden. Maar er is meer. Dit boekt kijk namelijk op een integrale wijze naar het fenomeen stress, waarbij wetenschappelijke inzichten vanuit diverse disciplines samenkomen in een aanpak die je prima op maat kunt maken met de hulp van dit boek. Toepasbaar voor jezelf, maar zeker ook bruikbaar in het werken met cliënten.

Dit op de praktijk gerichte boek kent negen hoofdstukken, waarbij elke hoofdstuk een vaak voorkomende stressfactor behandelt, waarin lichaam en geest samenkomen. Binnen deze hoofdstukken wordt een zogenaamde stressstrategie gevolgd , waarbij iedere keer weer de prioriteit ligt bij een terugkeer naar gezonde activiteit binnen de circuits van het rationele brein, de CEO in ons hoofd. Zo is een hoofdstuk gewijd aan hoe je op hol geslagen cortisol weer onder controle kunt krijgen, maar er is ook een hoofdstuk gewijd aan hoe je insulineresistentie kunt omkeren en chronische ontsteking (als bij darmproblemen, overgewicht of immuunreacties) uit kunt doven, wat een hele cascade aan gevolgen in gang zet en het brein in een staat van vechten of vluchten brengt.

De arts Mithu Storoni heeft met dit toegankelijke werk en schat aan adviezen bereikbaar gemaakt voor het publiek, die allen goed zijn onderbouwd en berusten op gefundeerd wetenschappelijk onderzoek.

bottom of page