top of page
wijngaard

Doelgroep en uitsluitingscriteria

Doelgroep

U kunt bij ons terecht voor behandeling in zowel de basis ggz (BGGZ) als de specialistische ggz (SGGZ) vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Uitsluitingscriteria

Er zijn gevallen dat binnen GGZ IJssel-Berkel niet de juiste zorg geboden kan worden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of complex is of wanneer een cliënt bepaald gedrag vertoont. GGZ IJssel-Berkel hanteert om die reden transparante uitsluitingscriteria.

 

Wij behandeling geen cliënten:

 • bij wie verslavingsproblematiek vooraan staat (middelenafhankelijkheid). U kunt zich aanmelden bij de verslavingszorg;

 • met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag; We hechten belang aan een veilige omgeving voor onszelf en onze cliënten;

 • bij wie een (vermoeden) bestaat van de aanwezigheid van autisme spectrum stoornis (ASS). U kunt zich aanmelden bij gespecialiseerde centra;

 • die verstorend van invloed kunnen zijn op de werkomgeving van onze professionals of andere cliënten als seksueel ongewenst gedrag, discriminerend gedrag;

 • die bekend zijn binnen het forensisch kader of gedwongen behandeling moeten ondergaan. U kunt zich aanmelden bij de forensische GGZ;

 • met een licht verstandelijke beperking. Met een LVB-indicatie kunt u zich aanmelden bij gespecialiseerde centra.

 • met ernstig suïcidaal gedrag. Wij doen hiervoor een risicoinschatting en verwijzen indien nodig door naar de juiste hulpverlenersinstantie;

 • in ernstige crisissituaties;

 • met actuele psychoses;

 • bij wie opname aan de orde is. Wij behandelen ambulant en hebben geen opnamemogelijkheid.
   

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een instelling waar u de passende zorg kunt krijgen.

bottom of page