top of page

Voornemens die Bloeien: de Kunst van het Laten Slagen


Voornemens die bloeien

Elk jaar, wanneer de klok twaalf slaat en we het nieuwe jaar verwelkomen, omarmen velen vol goede moed nieuwe voornemens. Maar al te vaak verdwijnen deze intenties als een vluchtige droom, vervlogen voor we de kans krijgen ze werkelijk te verwezenlijken. Hoe kunnen we deze voornemens omvormen tot blijvende veranderingen? Laten we een paar wegen verkennen die leiden naar succesvolle voornemens voor 2024.

1. Verankering in Waarden: Stel je voornemens vast op basis van je diepste waarden. Als gezondheid belangrijk voor je is, laat dan je voornemens zoals het verzorgen van je lichaam en geest voortvloeien uit die kernwaarde. Zo krijgen ze meer betekenis en veerkracht en is de eerste stap gezet naar voornemens die bloeien. 2. Realistische Doelstellingen: Het is verleidelijk om groots te dromen, maar maak je voornemens haalbaar en concreet. In plaats van "meer sporten", kan het beter zijn om te streven naar "tweemaal per week een wandeling maken". Dit maakt het behapbaar en tastbaar. 3. Incrementele Groei: Kleine stapjes vormen de weg naar grote veranderingen. Deel je doelen op in kleinere, behapbare taken. Elke kleine overwinning is een bouwsteen voor blijvende vooruitgang. 4. Weerbaarheid Opbouwen: Omarm tegenslagen als leermomenten. Als je een voornemen breekt, veroordeel jezelf dan niet, maar onderzoek wat je ervan kunt leren. Flexibiliteit en compassie naar jezelf toe zijn cruciaal voor groei. 5. Ondersteuning en Verbondenheid: Deel je voornemens met anderen. Samen met een vriend, familielid of een ondersteunende gemeenschap werken aan doelen verhoogt de kans op succes aanzienlijk.

Oefening: Creëer een visuele representatie van je voornemens. Maak een vision board met afbeeldingen en woorden die je doelen symboliseren. Dit kan als een krachtige herinnering dienen en je motiveren, vooral op dagen dat de motivatie minder aanwezig is. Deze aanpak komt niet uit de lucht vallen. Als je bovengenoemde stappen doorloopt, vergroot je jouw kansen op succes. Laten we deze stappen eens verdiepen door deze concrete strategieën te koppelen aan theoretische inzichten.

De stappen in volgorde hebben de volgende wetenschappelijke achtergrond:

1. Verbondenheid met Waarden: Theorie van Zelfdeterminatie Theorie: Volgens de zelfdeterminatietheorie (SDT) gedijen doelen die in lijn zijn met onze innerlijke waarden. Als we voornemens baseren op onze diepste overtuigingen, vergroten we de intrinsieke motivatie. Strategie: Neem de tijd om je kernwaarden te identificeren en koppel je voornemens hieraan. Als gezondheid essentieel voor je is, baseer dan je doelen op deze waarde, zoals regelmatig sporten of gezond koken. 2. SMART Doelen: Goal Setting Theory Theorie: Volgens de doelstellings-theorie zijn specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen effectiever. Ze geven richting en bieden meetbare mijlpalen. Strategie: Maak je voornemens specifiek en meetbaar. Bijvoorbeeld, in plaats van "beter eten", formuleer het als "dagelijks een portie groenten toevoegen aan elke maaltijd". 3. Gedragsverandering: Het Transtheoretisch Model Theorie: Het Transtheoretisch Model (TTM) stelt dat gedragsverandering verschillende fasen doorloopt, waaronder voorbereiding, actie en behoud. Elk stadium vereist specifieke strategieën. Strategie: Herken in welke fase je zit. Als je in de voorbereidende fase bent, maak dan een plan. In de actiefase, zoek ondersteuning. In de behoudsfase, werk aan terugvalpreventie. 4. Positieve Psychologie: Sterktegerichte Benadering Theorie: De positieve psychologie richt zich op sterke punten, veerkracht en welzijn. Het benadrukt het belang van het cultiveren van positieve emoties en sterke kanten. Strategie: Richt je niet alleen op wat je wilt veranderen, maar ook op je successen. Hou een dagboek bij van kleine overwinningen en wees dankbaar. Positieve emoties stimuleren veerkracht. 5. Sociale Steun: Sociale Netwerk Theorie Theorie: De Sociale Netwerk Theorie toont aan dat sociale steun cruciaal is bij gedragsverandering. De steun van anderen vergroot de kans op succes. Strategie: Deel je voornemens met vrienden, familie of een steungroep. Maak gebruik van hun aanmoediging en begrip. Samenwerken vergroot de verantwoordelijkheid en motivatie.

Een tweede oefening: Schrijf een brief aan jezelf, gericht op toekomstige successen. Beschrijf specifiek hoe je je voelt als je je doelen hebt bereikt en welke obstakels je hebt overwonnen. Onderstaand de stappen voor deze oefening.


Stap 1: Reflectie en Voorbereiding

 • Neem de tijd om te reflecteren op de voornemens die je wilt bereiken.

 • Maak een lijst van specifieke doelen die je wilt nastreven in het komende jaar.

 • Identificeer de kernwaarden die deze doelen ondersteunen.

Stap 2: Formuleer de Brief

 • Begin de brief met een vriendelijke en bemoedigende groet aan je toekomstige zelf.

 • Beschrijf specifiek en gedetailleerd de doelen die je wilt bereiken. Wees zo concreet mogelijk.

 • Schets hoe je je zult voelen wanneer je deze doelen hebt bereikt. Gebruik positieve en stimulerende taal.

Stap 3: Visualiseer Succes

 • Stel je voor dat je de doelen hebt behaald. Visualiseer de situaties waarin je deze doelen leeft. Hoe ziet je leven eruit? Hoe voel je je?

 • Beschrijf deze visies in de brief alsof ze al werkelijkheid zijn geworden.

Stap 4: Identificeer Obstakels en Oplossingen

 • Denk na over mogelijke obstakels die je kunt tegenkomen op weg naar deze doelen.

 • Formuleer strategieën of oplossingen om met deze obstakels om te gaan. Wees veerkrachtig.

Stap 5: Afsluiting en Bemoediging

 • Sluit de brief af met een bemoedigende boodschap aan jezelf.

 • Moedig je toekomstige zelf aan, herinner hen aan hun veerkracht en vastberadenheid om deze doelen te bereiken.

Stap 6: Schrijf de Brief

 • Neem de tijd om de brief rustig en met aandacht te schrijven. Laat je gedachten vrij stromen.

 • Gebruik positieve en bekrachtigende bewoordingen in de brief.

Stap 7: Opslaan en Terugkijken

 • Bewaar de brief op een veilige plek waar je hem regelmatig kunt terugvinden.

 • Plan momenten in het komende jaar om de brief opnieuw te lezen en je voortgang te evalueren.

Door deze stappen te volgen, kun je een krachtige brief aan jezelf schrijven die niet alleen jouw doelen vastlegt, maar ook de wegen en strategieën om deze doelen te bereiken. Het biedt een continue herinnering aan jouw eigen vastberadenheid en veerkracht.


Het koesteren van voornemens gaat verder dan alleen de wens uit te spreken. Het vergt toewijding, veerkracht en een vleugje zelfcompassie. Als we deze elementen omarmen, kunnen onze voornemens gedijen en tot bloei komen in het nieuwe jaar. Wat zijn jouw voornemens voor 2024?

16 weergaven

Comments


bottom of page