top of page
bosBomen

Vergoedingen

Facturatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) stelt op basis van de zorgzwaarte tarieven vast die in bepaalde productgroepen passen. Tijdens de intake maken wij een inschatting van de ernst en complexiteit van de problematiek en in de bespreking van het behandelplan delen we onze bevindingen en geven een inschatting van de duur van de behandeling. De totale duur bestaat uit gesprekken, e-mailuitwisseling, (test)diagnostiek en verslaglegging.

GGZ IJssel-Berkel voldoet aan de eisen die door de zorgverzekeraars gesteld worden voor vergoeding en houdt zich aan de NZA tarieven. 

Aan het einde van de behandeling, of in de tussentijd na een jaar, wordt de nota opgemaakt van de totale behandeling (dus directe én indirecte tijd). Deze nota ontvangt u van de praktijk en dient u aan de praktijk te voldoen binnen vier weken na ontvangst. Dezelfde rekening kunt u direct na ontvangst indienen bij uw verzekeraar die, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed wordt met aftrek van uw eigen risico.

Voorbeeld: 

Diagnose Behandel Combinatie (DBC):

Depressie 800-1800 minuten: NZA tarief 2712,24.

Bij een zuivere restitutiepolis wordt 2712,24 min uw eigen risico vergoed (als u dit eigen risico nog niet heeft betaald).

Bij een naturapolis, waarbij u 75% vergoed krijgt (dit percentage moet u dus nakijken voor uw eigen polis) betaalt de verzekeraar 0.75 x 2712,24 = 2034,18 minus uw eigen risico en betaalt u zelf 0.25 x 2712,24 = 678,06.

Wanneer dit mogelijk is zal deze nota rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Sommige zorgverzekeraars vragen hiervoor een ondertekende acte van cessie waarmee u toestemming geeft dat wij direct bij de verzekeraar declareren.

De tarieven worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. U vindt deze tariefbeschikkingen onderstaand.

Voor zorg gestart in 2019: tariefbeschikking NZa 2019.

Voor zorg gestart in 2020: tariefbeschikking NZa 2020.

Voor zorg gestart in 2021: tariefbeschikking NZa 2021.

BGGZ en SGGZ

Binnen de basis-GGZ worden klachten behandeld die in een relatief korte periode verbeterd of verholpen worden (maximaal 12 gesprekken). Wanneer langduriger behandeling aan de orde is, valt vergoeding onder de specialistische-GGZ, waarbinnen met Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) gewerkt wordt. De doorlooptijd is maximaal een jaar, waarna een eventueel vervolg-DBC geopend kan worden. De DBC-tarieven worden door de Nza vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op is gericht en de totaaltijd die door GGZ IJssel-Berkel aan de behandeling is besteed. 

Natura of restitutie basisverzekering

De basisverzekering is een naturapolis of een restitutiepolis. Bij de restitutiepolis krijgt u volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. U hebt dan ook de vrije keuze van behandelaar. Dit is de meest gunstige polis voor vergoeding bij GGZ IJssel-Berkel. Bij de combinatiepolis worden sommige vormen van zorg alleen door gecontracteerde zorgaanbieders vergoed, waar bij andere vormen van zorg ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Dit verschilt per verzekeraar. Bij de naturapolis worden alleen gecontracteerde aanbieders volledig vergoed. Dit betekent dat u bij GGZ IJssel-Berkel een klein deel zelf zult betalen. De verzekeraar vergoedt tussen de 60%-92% van de behandeling.

Recht op zorg (naturapolis) of recht op vergoeding van zorg (restitutiepolis)?

De naturapolis geeft dus recht op zorg, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt welke zorgverleners onder welke condities de zorg mogen leveren. Een budgetpolis is een uitgeklede variant van de naturapolis. Het aanbod aan behandelaren is hier gering.

De restitutiepolis geeft recht op vergoeding van zorg, waarbij u zélf kiest naar welke zorgverlener u gaat. Dit is niet van invloed op de hoogte van de vergoeding die altijd 100% is.

Het loont de moeite om voor 2021 te kijken voor welk type verzekering u kiest. Bij de meeste verzekeraars is overstappen naar een restitutiepolis slechts enkele euro's duurder dan de naturapolis.

Overzicht van alle natura- en restitutiepolissen voor 2022 vind u hier.

Openingsdatum DBC is bepalend

De datum van opening van de DBC is bepalend voor toerekening aan het jaar. Dus een DBC die op 5-12-2020 wordt geopend, wordt toegerekend aan 2020 volgens de polis die dan actueel is. Dit is ook het geval als een deel van de zorg in 2021 plaatsvindt. 

Niet vergoede zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg te vallen dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Tijdens het eerste gesprek zullen hier afspraken over worden gemaakt. Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt €150,- per individuele sessie van 60 minuten.

No show

Een gemaakte afspraak annuleren kan kosteloos als dit meer dan 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Voor annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt 100 euro in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar. 

Onze bank: Triodos

NL68 TRIO 0379 2978 17 

Ten name van GGZ IJssel-Berkel.

bottom of page