Running Group

Maaike Willems

Psychomotorisch therapeut (PMT), runningtherapeut

Mensgericht, cliënt centraal

Maaike heeft ruim 10 jaar werkervaring als psychomotorisch therapeut in zowel de revalidatie als de GGZ. "Ieder mens heeft een eigen 'rugzak' met opgedane ervaringen." vertelt Maaike. "Klein, groot, licht, zwaar, vol of nauwelijks gevuld...elke 'rugzak' is uniek en daarbij ook hoe de rugzak gedragen wordt door de persoon. Ieder mens is een uniek persoon en daarom vraagt elke behandeling maatwerk en persoonlijke afstemming."

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de persoon en de hulpvraag, vindt Maaike het belangrijk om een breed palet aan behandelvormen aan te kunnen bieden. Ze werkt o.a. vanuit het biopsychosociaal model en de Acceptance & Commitment Therapy (ACT). De ACT richt zich op bewustwording, acceptatie en bereidheid, komen tot waardengericht handelen en duurzame gedragsverandering.

 

Psychomotorische therapie

Tijdens de behandelsessies reikt Maaike bewegingsgerichte en/of lichaamsgerichte ervaringen aan, aansluitend bij de hulpvraag en de behandeldoelen. Er wordt een actief leerproces en bewustwording bij de cliënt in gang gezet.

Bij psychomotorische therapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door bewegingsgerichte (sport/spel) en lichaamsgerichte oefeningen (bijv. ontspanning, mindfulness, focussing) kom je als cliënt letterlijk in beweging of sta je juist stil bij de ervaring.

Zo leert iemand om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen (verbinding denken-voelen-handelen).  Vervolgens wordt er geoefend en geëxperimenteerd om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

 

GGZ IJssel Berkel; mogelijkheden binnen en buiten

De visie en missie van GGZ IJssel Berkel sluiten aan bij de holistische visie die Maaike heeft. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is dan ook niet meer dan logisch dat zij geïntegreerd behandeld worden.

De locatie van de praktijk, grenzend aan bos en natuur, leent zich daarbij uitstekend voor het aanbieden van psychomotorische therapie en runningtherapie. De behandeling kan zowel binnen als buiten plaatsvinden, afhankelijk van de hulpvraag, de doelen en de mogelijkheden die iemand heeft.

 

 

.